Welkom bij het dedicated en eenvoudige veilingplatform voor goede doelen en culturele instellingen. De Nationale Benefietveiling biedt de expertise en veilige tools om additionele fondsen te werven en campagnes kracht bij te zetten! Op deze website vind je alle informatie die je nodig hebt om een succesvolle, eigen veiling op te zetten.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring van Veilet bv heeft betrekking op de veilingplatformen veilingenvankunst.nl, museumveiling.nl en schenkhet.nl. De verklaring geeft informatie over  de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers. Veilet bv verwerkt de gegevens zorgvuldig en beveiligd, conform de toepasselijke wet- en regelgeving.  

Toepassing van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Veilet bv verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, veilingdienstverlening, producten, het gebruik van de app en het bezoeken van onze websites.

Door het registreren en afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en het bezoeken van onze websites geef je toestemming aan Veilet bv om jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Personen beneden de leeftijd van 16 jaar, mogen alleen dan persoonsgegevens aan Veilet doorgeven als een van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger deze privacyverklaring heeft gelezen en Veilet daarvan op de hoogte stelt. Verstrekken van gegevens zonder toestemming is verboden.

Onze sites kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van die websites. We raden het daarom aan  altijd het privacy reglement van de betreffende website door te nemen.                                                                                  

Verantwoordelijke voor gegevens:

Veilt bv – Tarweweg 1H – 6534 AM  Nijmegen – info@veilet.com – 024-6487595

De verklaring is aangepast op 15-4-2020

Gebruikte gegevens

 • Inloggegevens (E-mailadres + wachtwoord)
 • Klantnummer
 • E-mailadres
 • Voorletter + achternaam
 • Land
 • Postcode + huisnummer
 • Straatnaam
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • Nieuwsbrief (actieve opt in)
 • Gegevens over betaling, zonder bankrekeningnummer
 • IP adres
 • Registratiedatum
 • Via welk veilingplatform een klant geregistreerd heeft
 • Geslacht

Doeleinden

Veilet verwerkt jouw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden

 • om je de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan online veilingen en om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om jouw aanvraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • om jouw registratie te verwerken.
 • om jouw orders af te handelen
 • om met je te communiceren door middel van het verzenden van e-mails
 • om je nieuwsbrieven te sturen indien je daarvoor toestemming heeft gegeven en welke toestemming je zelf op elk moment kunt intrekken
 • om jouw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.

Delen gegevens met derden

Wij delen de door u verstrekte gegevens met derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door je aangevraagde producten of diensten. Hierbij is te denken aan betaaldiensten en vervoerders.

Met derden aan wie wij jouw gegevens verstrekken, hebben wij gebruikersovereenkomsten waarin is vastgelegd hoe zij met jouw gegevens moeten omgaan, conform de vigerende wet– en regelgeving.

Voor het overige delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is bijvoorbeeld  i.v.m. met justitieel of fiscaal onderzoek. 

Bewaring en veiligheid

Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens. De gegevens zijn afgeschermd en worden niet langer online opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor een goed functioneren van de applicaties. Offline worden de gegevens 7 jaar bewaard i.v.m. fiscale regelgeving.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door jouw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld jouw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang heebt tot onderdelen van onze website.

Veilet bv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Veilet gebruikt Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt voor rapporten over het gebruik van, om te analyseren hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Veilet heeft hier geen enkele invloed op. Veilet heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je kunt op ieder moment uw profiel opzeggen. Binnen uw profiel kunt je zelf de door jou opgegeven informatie wijzigen. Indien je bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om je hiervoor af te melden.

Je mag ons te allen tijde inzage verzoeken in inzage in uw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, dan heb je het recht deze toestemming in te trekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Veilet bv
Tarweweg 1H
6534 AM  Nijmegen
info@veilet.com
024-6487595